Łukasz Porawski               Lucas Porawski

Autor bajek i opowiadań     Author fables and stories 

 

     

About me / Biografia

     Urodziłem się w 1998r. w Krośnie, woj. Podkarpacie. Autor wierszy, bajek i opowiadań dla dzieci.
Jestem studentem Uniwersytetu Winchester w Anglii, gdzie mieszkam wraz z rodzicami.
     Moje życie jest jak wielka podróż. Mam niepełnosprawność ruchową, zdiagnozowaną jako dziecięce porażenie mózgowe dotyczące motoryki i mowy. Mówię wolniej, aby wypowiadać słowa wyraźnie.
Chodzę i jestem samodzielny, ale oprócz zwykłej codzienności mam wiele obowiązków związanych 
z ćwiczeniami i rehabilitacją, abym mógł stawać się sprawniejszy. Nie biegam, ale staram się chodzić
tak szybko, żeby zawsze zdążyć na czas.
     Swoją edukację jako sześciolatek rozpocząłem na Florydzie w Elementary Plantation Keys School,
gdzie również odbywała się moja rehabilitacja. Poznałem tam ciekawych ludzi, nauczycieli i przyjaciół,
którzy pomagali mi osiągnąć zamierzone cele.
Moim pierwszym językiem jest j.angielski, którym posługuje się biegle. Znam dobrze j.polski.
 Zostałem Mistrzem w Szachach w Primary School w Whiteley, Anglia.
Ukonczylem secondary Brookfield Community School oraz Barton Peveril College.
     Moją pasją jest psychologia, socjologia, a także interesuje sie zagadnieniami z zakresu zdrowia i opieki spolecznej. To tematy, które ściśle wiążą się z moim życiem i przyszloscia.
Wiem, że moje doświadczenia pomogą mi w osiąganiu i spełnianiu moich marzeń.
Bardzo lubię grac w badminton i pływać, a w wolnych chwilach zawsze czytam książki, szczególnie autora Anthony Horowitz. 
Mam wiele zainteresowań dlatego nielimituje sobie dziedzin nauki, które chcę poznawać.
     Mogę też powiedzieć o sobie, że jestem podróżnikiem. Zwiedziłem i spędziłem dużo czasu
w Sydney - Australia, Oklahoma City oraz Miami w Stanach Zjednoczonych, byłem w Singapurze,
gdzie w ośrodku rehabilitacyjno - szkolnym spotkałem się z osobami, które prowadzą tam fizykoterapię, terapię manulaną, terapię mowy itp. dla dzieci niepełnosprawnych. Odwiedzilem rowniez
osrodki i fundacje w Osace w Japonii i Kuala Lumpur w Malezji. W ostatnim czasie bylem w Abu Dhabi w Fundacji Family Development Centre.
 
 
    Moja mama napisała książke o mnie i naszym życiu. Tytuł książki - "Nadążyć za sobą"

                                                                                       Łukasz Porawski

 

 

    I was born in 1998, in Krosno, Carpathian region, Poland. I am an author of poems,

fables and stories for children. I am a student at Winchester University in England.

    My life is like a great trip, despite I am physically disabled, I can walk and I am independent.
Except from the usual everyday I have many responsibilities, exercise and rehabilitation,
so I can become more efficient.
My education began at the age of six in Florida Keys Plantation Elementary School,
where my rehabilitation took place. I met interesting people, teachers and friends
who helped me achieve my goals.
    My first language is English, which I speak fluently. I know Polish as well.
 I was a Champion in Chess at Whiteley Primary School, England. I finished secondary school at Brookfield Community School and Barton Peveril College. 
My passion is Psychology, Health and Social Care, Sociology.
These topics are closely related to my life and future.
I really like to play badminton and swim. In my spare time I always read books, especially by author Anthony Horowitz. I have many interests so I do not limit the fields, which I want to explore.
I can also say about myself that I am a traveller. I visited and spent a lot of time in Sydney Australia, Oklahoma City and Miami, USA and the last time I was in Singapore in the rehabilitation - school centre, where I've met people who provide physiotherapy, occupational therapy, speech therapy etc. for disabled children. The last time I visited Centre and Foundations in Osaka, Japan, Kuala Lumpur in Malaysia and Family Development Foundation in Abu Dhabi, United Arab Emirates. 
 
    My mom wrote a book about me and our lives. The book's title - "Keep up with yourself"
                                                                                                 
   
                                                                                            Lucas Porawski

Książka "Nadążyć za sobą", autor Ella Porawska, Wydawnictwo HEDOM

Kreator stron www - przetestuj!