Łukasz Porawski               Lucas Porawski

Autor bajek i opowiadań     Author fables and stories 

 

     

About me / Biografia

     Urodziłem się w 1998r. w Krośnie, woj. Podkarpacie. Autor wierszy, bajek i opowiadań dla dzieci.
Jestem studentem Barton Peveril College w Anglii, gdzie mieszkam wraz z rodzicami.
     Moje życie jest jak wielka podróż. Mam niepełnosprawność ruchową, zdiagnozowaną jako dziecięce porażenie mózgowe dotyczące motoryki i mowy. Mówię wolniej, aby wypowiadać słowa wyraźnie.
Chodzę i jestem samodzielny, ale oprócz zwykłej codzienności mam wiele obowiązków związanych 
z ćwiczeniami i rehabilitacją, abym mógł stawać się sprawniejszy. Nie biegam, ale staram się chodzić
tak szybko, żeby zawsze zdążyć na czas.
     Swoją edukację jako sześciolatek rozpocząłem na Florydzie w Elementary Plantation Keys School,
gdzie również odbywała się moja rehabilitacja. Poznałem tam ciekawych ludzi, nauczycieli i przyjaciół,
którzy pomagali mi osiągnąć zamierzone cele.
Moim pierwszym językiem jest j.angielski, którym posługuje się biegle. Znam dobrze j.polski.
 Zostałem Mistrzem w Szachach w Primary School w Whiteley, Anglia.
Ukonczylem secondary Brookfield Community School.
     Moją pasją jest psychologia, matematyka, socjologia, a także interesuje sie zagadnieniami z zakresu zdrowia i opieki spolecznej. To tematy, które ściśle wiążą się z moim życiem i przyszloscia.
Wiem, że moje doświadczenia pomogą mi w osiąganiu i spełnianiu moich marzeń.
Bardzo lubię grac w badminton i pływać, a w wolnych chwilach zawsze czytam książki, szczególnie autora Anthony Horowitz, magazyny NewScientist. 
Mam wiele zainteresowań dlatego nielimituje sobie dziedzin nauki, które chcę poznawać.
     Mogę też powiedzieć o sobie, że jestem podróżnikiem. Zwiedziłem i spędziłem dużo czasu
w Sydney - Australia, Oklahoma City oraz Miami w Stanach Zjednoczonych, byłem w Singapurze,
gdzie w ośrodku rehabilitacyjno - szkolnym spotkałem się z osobami, które prowadzą tam fizykoterapię, terapię manulaną, terapię mowy itp. dla dzieci niepełnosprawnych. Odwiedzilem rowniez
osrodki i fundacje w Osace w Japonii i Kuala Lumpur w Malezji. W ostatnim czasie bylem w Abu Dhabi w Fundacji Family Development Centre.
 
 
    Moja mama napisała książke o mnie i naszym życiu. Tytuł książki - "Nadążyć za sobą"

                                                                                       Łukasz Porawski

 

 

    I was born in 1998, in Krosno, Carpathian region, Poland. I am an author of poems,

fables and stories for children. I am a student at Barton Peveril College in England, where I live together with my parents.

    My life is like a great trip, despite I am physically disabled, I can walk and I am independent.
Except from the usual everyday I have many responsibilities, exercise and rehabilitation,
so I can become more efficient.
My education began at the age of six in Florida Keys Plantation Elementary School,
where my rehabilitation took place. I met interesting people, teachers and friends
who helped me achieve my goals.
    My first language is English, which I speak fluently. I know Polish as well.
 I was a Champion in Chess at Whiteley Primary School, England. I finished secondary school at Brookfield Community School.  
My passion is Psychology, Health and Social Care, Sociology, as well I'm interesting about subject
like Maths. These topics are closely related to my life and future.
I really like to play badminton and swim. In my spare time I always read books, especially by author Anthony Horowitz, magazines New Scientist. I have many interests so I do not limit the fields, which I want to explore.
I can also say about myself that I am a traveller. I visited and spent a lot of time in Sydney Australia, Oklahoma City and Miami, USA and the last time I was in Singapore in the rehabilitation - school centre, where I've met people who provide physiotherapy, occupational therapy, speech therapy etc. for disabled children. The last time I visited Centre and Foundations in Osaka, Japan, Kuala Lumpur in Malaysia and Family Development Foundation in Abu Dhabi, United Arab Emirates. 
 
    My mom wrote a book about me and our lives. The book's title - "Keep up with yourself"
                                                                                                 
   
                                                                                            Lucas Porawski

Książka "Nadążyć za sobą", autor Ella Porawska, Wydawnictwo HEDOM

Darmowe strony www dla każdego